Deutsch | Македонски
Добредојдовте на нашата Интернет страна. Од основањето на бирото во 1974 година во Германија, па сé до денес, ги придружуваме нашите клиенти низ секаквите видови јазични лавиринти притоа сочувувајќи ги нашите начела: свесна политика за цени, компетентност и доверливост.

За нас

„Најчовечкото што го имаме нели е јазикот.“
Theodor FontaneГрижливо ги обработуваме Вашите текстови, без разлика дали станува збор за преведување на Вашите деловни извештаи, превод на Вашиот нов каталог производи или пак заверен превод на Вашата возачка дозвола. Веќе 35 години меѓу нашите клиенти вбројуваме фирми, државни установи и служби, како и приватни лица, кои ни се обраќаат за секаков вид јазична подршка.

Разгледајте ја нашата страница. За давање одговор на Вашите прашања на располагање радо Ви стојат нашите љубезни соработници.