Deutsch | Македонски

Преводи

Нашите клиенти ни доверуваат налози од следните стручни подрачја:

 • Правосудство
 • Автоиндустрија
 • Техника
 • Хемија
 • Документи
 • Електроника
 • Фармакологија
 • Информатика
 • Политика
 • Медицина
 • Маркетинг
 • Стопанство итн.


Документите чинат поле за себе. Овде спаѓаат документи за склучување брак, изводи, возачки, венчавки, разводи, дипломи, свидетелства итн.

Нашиот сервис:

 • Кратки времиња на испорака
 • Преводи на преку 100 јазика
 • Преку 70 преведувачи кои преведуваат исклучиво на својот мајчин јазик
 • Доверливо опходување со Вашите текстови


Нашите преведувачи се специјалисти во својата струка и преведуваат исклучиво на својот мајчин јазик. На тој начин се запазува квалитетот на готовиот производ – преводот, кој што ги поседува сите јазични нијанси на матичен говорник. Долгогодишното искуство на нашите преведувачи ја гарантира стручноста на употребуваната терминологија.

По потреба нашите овластени преведувачи и толкувачи ги заверуваат Вашите преводи.
Нашите услуги за Вас не почнуваат и не завршуваат со преведување на најразлични текстови. На приватни лица им помагаме на пр. и при кореспонденцијата со германските пензиски, социјални и осигурителни служби. Не чекајте предолго на Вашите заслужени пари, само затоа што не го разбирате јазикот! Ние Ви помагаме покрај во јазичниот дел и со совет и со упатување до вистинската служба.